S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky obchodní společnosti
DOBRÉ STROJE s.r.o.


Obchodní podmínky obchodní společnosti
DOBRÉ STROJE s.r.o.
Sídlem: Ericha Roučky 2499/11, Blansko 678 01
Identifikační číslo: 29290147
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 71412
Telefon: +420 516410583
Email: objednávky (zavináč) hobbystroje.cz
Ověření údajů o prodávajícím: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hobbystroje.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky nebo VOP“) obchodní společnosti DOBRÉ STROJE s.r.o., se sídlem Ericha Roučky 2499/11, Blansko 67801, identifikační číslo: 29290147, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Brně, oddíl C, vložka 71412 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hobbystroje.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé (dále jen „Kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní a veřejnoprávní instituce a organizace (dále jen „ Kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, kupující podnikatel i kupující spotřebitel jsou shodně označováni jako „kupující“. Předmětem koupě je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále jen „zboží“).
1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
1.3. Tyto obchodní podmínky vylučují použití veškerých jiných vzorových podmínek, na které mohlo být odkázáno v jakýchkoliv sděleních nebo předchozích jednáních smluvních stran. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou jsou rozhodující ustanovení Smlouvy. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET A PROVOZNÍ DOBA
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě uvedení špatných údajů a vzniknou li prodávajícímu s tímto vícenáklady, zejména v případě dopravy a dodání na špatně uvedenou dodací adresu, je kupující povinen tyto vícenáklady uhradit.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.7. Objednávky přes internetový obchod www.hobbystroje.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.
3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující pouze prostřednictvím internetového obchodu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu může kupující libovolně před odesláním upravovat či měnit přímo na webových stránkách. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
* objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
* způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
* informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky z účetního systému prodávajícího, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího nebo se jedná o zboží objednané na zakázku pro kupujícího. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím podnikatelem již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši až 15% z ceny zboží podle toho v jaké fázi zpracování objednávky se objednávka nachází. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.9. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k plnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, identifikační údaje kupujícího dle průkazu totožnosti nebo dle jeho výpisu z veřejného rejstříku, doručovací adresa, fakturační údaje). Kupující podnikatel je povinen poskytnout identifikační (IČO) a daňové identifikační číslo DIČ pokud je plátcem DPH. V případě vývozu z České republiky do jiných států E.U., může zahraniční Kupující podnikatel, který je registrovaný k placení daně z přidané hodnoty a v systému Intrastat, zažádat prodávajícího písemnou formou o možnost dodávek s nulovým % DPH. Po kladném ověření registračního čísla, může prodávající potvrdit objednávku s 0% DPH zahraničnímu kupujícímu podnikateli. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Prodávající si vyhrazuje právo oslovovat zákazníky v rámci marketingových průzkumů. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně záručních podmínek, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a zároveň záruční podmínky jsou viditelně umístěny na jeho webových stránkách www.hobbystroje.cz.
3.10. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: vyčerpání skladových zásob, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, je chybně uvedena cena nebo kupující je v prodlení s platbou. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
* v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Ericha Roučky 11, Blansko 67801
* v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
* bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123-3480950227/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“); v případě EUR plateb na účet prodávajícího č. 123-3481030297/0100, SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ8801000001233481030297, vedený u společnosti Komerční banka, a. s.
* prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Součástí dodávky není montáž, ani instalace předmětu plnění. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Pokud není výslovně uvedeno něco jiného, platí, že ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, s daní z přidané hodnoty. Prodávající si vyhrazuje právo kategorizace kupujících, kteří se zaregistrují u prodávajícího jako registrovaní zákazníci. Těmto kupujícím může poskytnout prodávající další slevy z výše uvedených cen. V pochybnostech se použije cena dle aktuální nabídky na internetu. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy cen v případě nárůstu nákladů vzniklých v důsledku skutečností mimo jeho kontrolu, které se objevily v období po uveřejnění nabídky (zvýšení daní, změna měnového kurzu, výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, chybou při tisku ceny apod.), a to prostřednictvím zveřejnění sdělení na internetu, a pokud již došlo k uzavření smlouvy, pak na základě jednostranného písemného oznámení Kupujícímu. V případě, že Kupující se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany. Pokud není stanoveno jinak, veškeré nabídky jsou platné 5. pracovních dnů od vydání nebo do vyčerpání zásob. U objednávek k pozdějšímu datu a nebo opakovaných objednávek nelze požadovat dříve uváděné ceny. Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v zákaznickém centru prodávajícího, na dobírku (může se lišit podle zemí) při zaslání zboží přepravcem, nebo bezhotovostním převodem předem na základě faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. Jiné způsoby platebních podmínek je možné dohodnout individuálně a to pouze písemnou formou. Aktuální poplatky za způsob platby jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Při bezhotovostní úhradě je kupní cena zaplacena teprve připsáním celé kupní ceny (popř. části ceny za samostatnou část dodávky) na účet prodávajícího. Prodávající má vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na úroky z prodlení ve výši základní úrokové sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů a vůči kupujícímu podnikateli ve výši 1,5 % z dlužné částky za každý měsíc prodlení. Pokud nebudou včas uhrazeny dílčí pohledávky, nebo pokud bude na majetek kupujícího podnikatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je prodávající oprávněn s okamžitou účinností prohlásit za splatné všechny dosud nezaplacené pohledávky. Pokud kupující podnikatel dluží úhradu několika faktur nebo dílčích pohledávek, může prodávající stanovit, že bude splátka nejdříve započtena na starší dluh. Za každou zaslanou upomínku může být účtován administrativní poplatek 166,60 Kč bez DPH (200,-Kč včetně DPH). V případě řešení závazku právní cestou bude účtován administrativní poplatek ve výši 5000,-Kč bez DPH (6000,-Kč s DPH). Pokud kupující objedná zboží, které je vyrobeno podle přání kupujícího, nestandardní množství (liší se u každého produktu s ohledem na jeho povahu), zboží které prodávající nemá skladem, může prodávající kupujícího požádat o úhradu zálohy v předem dohodnuté výši i přesto, že kupujícímu internetový obchod prodávajícího umožnil úhradu na dobírku. Kupující má v tomto případě právo od smlouvy odstoupit. V případě, že je kupujícím zaplacena záloha na kupní cenu zboží dodávaného na zakázku, je záloha nevratná. Kupující má právo na vrácení zálohy pouze v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím na základě vyšší moci nebo výlučně z důvodu na straně prodávajícího. V případě prodlení náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na vymáhání dlužné částky vůči kupujícímu. V případě vrácení zboží je prodávající oprávněn vázat vrácení kupní ceny na schválení daňového dobropisu kupujícím podnikatelem.
4.3. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtyř dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednané zboží bude odesláno až po zaplacení kupní ceny včetně DPH, a to co nejdříve dle možností skladu. Termín odeslání uvedený v potvrzovacím e-mailu, je tedy v daném případě pouze orientační.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popřípadě se zbožím.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno (zboží na zakázku) podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, které na základě jejich vlastností není možné zaslat zpět, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky dodatečně zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. Bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující uvedl nesprávné údaje o své bonitě, zastaví svoje platby nebo dílčí platby, je proti němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo se hospodářské poměry zhorší natolik, že nelze od prodávajícího spravedlivě požadovat, aby byl smlouvou vázán.
5.3. Odstoupení od smlouvy - kupující spotřebitel. Uzavřel-li kupující spotřebitel smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, a nejedná-li se o případ uvedený v obchodních podmínkách či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K realizaci práva odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod (zavináč) hobbystroje.cz. Na internetových stránkách je umístěno rovněž poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Po vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu jeho přijetí. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží hradí při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud dodané zboží neodpovídá objednanému zboží, hradí náklady na vrácení prodávající. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy z důvodu ležícího na straně prodávajícího, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Kupující nemůže vrátit zboží formou dobírky a prodávající tento způsob vrácení zboží odmítne převzít. Veškeré náklady s tímto spojené hradí kupující.
5.4. Odstoupení od smlouvy - kupující podnikatel. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího. Pokud je zboží dodáváno v obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro prodlení s úhradou kupní ceny nebo v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Kupující nemůže vrátit zboží formou dobírky a prodávající tento způsob vrácení zboží odmítne převzít. Veškeré náklady s tímto spojené hradí kupující.
5.5. Právo na odstoupení neexistuje u dodávek zboží, které byly vyrobeny podle specifikace kupujícího. Právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením §1837 občanského zákoníku kupující nemá zejména, v těchto případech:
* o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
* o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
* o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
* o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
* neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy u zboží označeného „Na dotaz“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje e-mailem nebo telefonicky. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet. Upozornění: Bude-li zboží uhrazeno prostřednictvím splátkového prodeje vráceno prodejci na základě §53 OZ, zákazník má nadále povinnost, zejména platební, vyplývající z uzavření smlouvy se splátkovou společností.
5.6. Odstoupení v ostatních případech. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, kterou prodávající vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
* došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
* použil-li Kupující věc ještě před objevením vady
* nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.hobbystroje.cz. Kupující může zrušit objednávku dosud nepotvrzenou Prodávajícím emailovou zprávou na emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží. U zboží vyráběného na míru či na přání Kupujícího lze zrušit objednávku pouze do okamžiku, než se dané zboží začne vyrábět. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 400 Kč a dále na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit. Toto nevylučuje nárok Prodávající na náhradu škody, která mu tímto jednáním Kupujícího vznikla. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
Vzorový formulář odstoupení od smlouvy


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen přepravní obal takovým způsobem, že vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je kupujícím povinen s přepravcem při dodání zboží sepsat protokol o poškození zásilky, nebo tuto vadu vhodným způsobem zdokumentovat. V případě, že kupující po doručení zboží a jeho vybalení zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (kupující podnikatel nejpozději do 24 hodin, kupující spotřebitel nejlépe do 24 hodin, nejpozději však do 3 pracovních dnů) prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu a vyřízení reklamace u přepravce.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.6. U zboží, které má prodávající k dispozici na vlastním skladě, je toto zpravidla k dodání v zákaznickém centru prodávajícího do druhého pracovního dne po potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží, které není skladem, se považuje za zboží na objednávku a dobu dodání určuje prodávající. Zboží je zarezervováno a zpravidla je zboží dodáno nejpozději do 4 týdnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud není zboží v této lhůtě dodáno, je kupující informován o novém dodatečném termínu dodání. Doba dodání uváděná v nabídce či ve Smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.
6.7. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Pokud tak neučiní, zvolí prodávající způsob dopravy sám. Zboží je podle svého charakteru možno dodat přepravní balíkovou nebo paletovou službou na adresu kupujícího nebo je možné zboží vyzvednout osobně v zákaznickém centru prodávajícího. Aktuální ceny za přepravu zboží přepravní balíkovou nebo paletovou službou jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Při převzetí zboží osobně kupujícím je pouze na předešlou písemnou žádost kupujícího zboží předvedeno, a to pouze v případě, že to povaha zboží umožňuje. Převzetí zboží osobně v zákaznickém centru musí být vždy písemně potvrzeno. Pokud kupující nepřevezme zboží včas nebo odmítne převzít zboží a pokud výslovně nebo mlčky odmítne převzít zboží i po stanovení přiměřené dodatečné lhůty z jiných než zákonných důvodů, může prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Totéž platí pro opožděnou úhradu sjednané konečné částky. V případě, že si objednané zboží kupující nepřevezme do 5-ti. dnů od vyzvání (prostřednictvím e-mailové zprávy), považuje se objednávka zboží za zrušenou. Při dodání zboží přepravní službou platí, že jsou zásilky realizovány pouze ve všední den. Při objednávkách provedených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o prodávajícím jako odesílateli. Vlastnické právo k obalům přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě a s ním i veškeré povinnosti vyplývající se zákona o obalech. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci. Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hodin od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Dodání zboží je uskutečněno jeho odesláním Kupujícímu podnikateli, tj. je uskutečněno v okamžiku, kdy je zboží předáno prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího podnikatele (okamžik dodání). Při odeslání zboží prostřednictvím přepravce kupujícímu spotřebiteli, je zboží dodáno jeho převzetím od přepravce. Uskutečňuje-li prodávající podle své volby přepravu zboží na svůj náklad, je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v dohodnutém místě určení. Při osobním vyzvednutí je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v místě prodeje u prodávajícího. Je-li dohodnuta lhůta k převzetí, je dodání uskutečněno v poslední den dohodnuté lhůty, nepřevezme-li si Kupující zboží dříve. Nebezpečí škody na zboží a s tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na Kupujícího v okamžiku dodání. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo okamžikem dodání zboží, a to tím okamžikem, který nastane později. Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, tento se může v důsledku nesplnění povinností Kupujícího znovu chopit držby zboží. Dokud vlastnictví nepřejde na Kupujícího, je Kupující povinen zboží, které mu již bylo dodáno, na své náklady opatrovat, jako by byl skladovatelem, a není s ním oprávněn nijak nakládat ani je užívat nebo do něj zasahovat. Obdobně se postupuje, pokud se Prodávající z jakéhokoli důvodu znovu stane vlastníkem zboží.
6.8. Nepřevezme-li Kupující zboží zaslané na dobírku z jiných důvodů (např. není schopen uhradit kupní cenu, není pro dopravce dosažitelný či jinak znemožňuje předání zásilky) a zboží bude vráceno Prodávajícímu zpět, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, jedná se o podstatné porušení smlouvy. V případě porušení povinnosti Kupujícím podle předcházející věty vzniká Prodávajícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši přepravného, které musel vynaložit, tj. cena za přepravu zásilky ke Kupujícímu a zpět, bez ohledu na to, že původně byla Kupujícímu doprava poskytována zdarma.
6.9. Nepřevezme-li Kupující zboží uhrazené tzv. na předfakturu z jiných důvodů (např. je pro dopravce nedosažitelný či jinak znemožňuje předání zásilky) a zboží bude vráceno Prodávajícímu zpět, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, jedná se o podstatné porušení smlouvy. V případě porušení povinnosti Kupujícím podle předcházející věty vzniká Prodávajícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši přepravného, které musel vynaložit, tj. cena za přepravu zásilky ke Kupujícímu a zpět, bez ohledu na to, že původně byla Kupujícímu doprava poskytována zdarma. Prodávající je oprávněn započítat si svoji shora uvedenou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny. V daném případě prodejci nevzniká povinnost uhradit Kupujícímu z poskytnutého peněžitého plnění úroky.


7. ODPOVĚDNOST Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
7.1. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Kupující, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je při převzetí patrné poškození, vyhotoví se záznam o poškození. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Kupující by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Kupující je povinen neprodleně prohlédnout a zkontrolovat zboží a bez zbytečného odkladu písemně a konkrétně reklamovat eventuální vady prodávajícímu a přestat zboží užívat. Prodávající uspokojí v případě vad nároky kupujícího podnikatele podle vlastní volby, a to provedením opravy, výměny zboží (nebo jeho defektní části) nebo snížením ceny. Jakékoli zboží vrácené prodávajícímu, které nelze opravit, přechází do vlastnictví prodávajícího. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. Kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Prodávající je však oprávněn odmítnout druh zvoleného náhradního plnění, pokud je toto možné pouze s nepřiměřenými náklady a je k dispozici jiný druh dodatečného plnění bez podstatné újmy pro kupujícího. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Uplatní-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. K odstranění vad je kupující povinen poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu, v opačném případě zanikají nároky z vad jakéhokoli druhu. Pokud se během lhůty k odstranění vad, stanovené přiměřeně ke všem okolnostem, nepodaří poskytnout nápravu plnění, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat snížení kupní ceny. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, jedná-li se pouze o nepatrné vady, opravitelné vady. Náklady na dopravu a další náklady výměny nebo vrácení zboží nese Kupující podnikatel. Výslovně se sjednává, že pro případ vad věci kupujícímu podnikateli nevzniká nárok na náhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží k a od prodávajícího. Prodávající není rovněž odpovědný za ušlý zisk kupujícího, jakož ani za jiné nepřímé škody v důsledku vad zboží.
7.2. Ustanovení uvedená v obchodních podmínkách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny a to po předchozí domluvě, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Je-li však uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Dobré stroje s.r.o, jako prodávající. Seznam servisních středisek sdělíme na servis (zavináč) hobbystroje.cz. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, zašlete jej písemně na servis (zavináč) hobbystroje.cz
7.4. Pro kupujícího spotřebitele poskytuje prodávající zákonnou odpovědnost za vady v délce 24 měsíců a pro kupujícího podnikatele s platným IČ dáváme záruku dle záruky dodavatele ( výrobce ), v obvyklé délce 12. měsíců, pokud není uvedeno jinak, ode dne vystavení prodejního dokladu a v jednosměnném provozu ( max. 8. hodin za jeden pracovní den). Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady poskytuje prodávající kupujícímu podnikateli individuální záruku dle druhu zakoupeného zboží od data vystavení prodejního dokladu. Podmínky této záruky jsou uvedeny v Záručních podmínkách bod 7.7. obchodních podmínek. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. V případě oprávněné reklamace má Kupující spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. V důsledku tak prodávající nemusí uhradit plné poštovné, které zaplatil Kupující spotřebitel. Vychází se z nejnižší možné ceny dopravy na trhu. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost Kupujícího spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Sjednané vlastnosti předmětu smlouvy, který je prodávající povinen zajistit, vyplývají výhradně ze smluvních ujednání s kupujícím podnikatelem nikoli z vychvalování předmětu koupě, reklamy, prospektů apod. Kupující podnikatel neobdrží záruky v právním smyslu.

7.5. Nárok prodávajícího na náhradu za užívání - odstoupí-li od smlouvy prodávající z důvodu ležícího na straně kupujícího spotřebitele, je kupující spotřebitel vedle náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží povinen poskytnout prodávajícímu náhradu za používání zboží, určenou podle jeho opotřebení. Náhrada za užívání se sjednává ve výši 0,5 % kupní ceny za každý započatý kalendářní den od dodání zboží kupujícímu spotřebiteli do převzetí zboží prodávajícím. Pokud kupující podnikatel vrátí věc kvůli odstoupení nebo neplnění, je prodávající oprávněn za dosavadní užívání věci požadovat úhradu za užívání, jakož i náklady na navrácení do předešlého stavu. Pro výpočet nároku na náhradu za užívání se zohlední optický a technický stav vráceného předmětu koupě. Úhrada za užívání činí nejméně 30 % kupní ceny netto, jakož i další poplatek za používání ve výši 4 % z celkové úhrady za každý započatý kalendářní měsíc.
7.6. Omezení odpovědnosti za škodu - odpovědnost zákonných zástupců, pověřených osob a zaměstnanců prodávajícího vůči kupujícímu je kromě případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti vyloučena. Výslovně se sjednává, že se pro případ vzniku škody v důsledku jednání prodávajícího na straně prodávajícího nevzniká žádná odpovědnost za škodu, dokud cena předmětu plnění není zcela uhrazena. Pokud odpovědnost vznikne, je navíc omezena výší ceny předmětu plnění smlouvy. Prodávající není odpovědný za žádnou škodu, která vznikne kupujícímu v důsledku jejího prodlení a za ušlý zisk kupujícího podnikatele, jakož ani za jiné nepřímé škody kupujícího.
7.7. Záruční podmínky - tyto záruční podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím - společností DOBRÉ STROJE s.r.o. dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tyto záruční podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní a veřejnoprávní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Není-li dále uvedeno jinak, platí záruční podmínky shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s níže uvedenými záručními podmínkami.
7.7.1. Odpovědnost za vady. Prodávající nebo zhotovitel odpovídá ze zákona z titulu úplatných smluv (kupní, o dílo aj.) za to, že zboží nebo plnění v okamžiku předání nemají vady. Odpovědnost se vztahuje na všechny části (s výjimkou bodu 7.7.3.) a rovněž na náklady na práci, přepravu a cestovné. Případné následné škody jsou vyloučeny. Kupující spotřebitel - Zákonná zodpovědnost za vady po dobu 2 let od data vystavení prodejního dokladu. Kupující podnikatel - Platí zodpovědnost za vady v délce 6 měsíců od data vystavení prodejního dokladu. V jednosměnném provozu. Dodatečná ujednání vyžadují vždy písemnou formu, ústní přísliby nejsou platné.
7.7.2. Dobrovolná dodatečně poskytnutá záruka. Ve srovnání s odpovědností za vady, která platí ze zákona, je dobrovolná dodatečně poskytnutá záruka dobrovolným převzatým závazkem, že zboží nebo plnění nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zůstane bez vad po určité časové období. Záruka vyžaduje písemnou formu. Ústní dohody jsou vyloučeny. Záruka se vztahuje jen na mechanické části (s výjimkou bodu 7.7.3.), nevztahuje se na náklady na práci, přepravu a cestovné. Případné následné škody jsou vyloučeny. Stroje a elektronářadí. Prodávající poskytuje záruku po dobu 2 roků nebo maximálně 3000 provozních hodin u kategorie strojů profesionální výroba, 2000 provozních hodin u kategorie strojů řemeslník a 200 provozních hodin u kategorie strojů kutil, na díly mechanických součástí (s výjimkou bodu 7.7.3.).
Nástroje. Prodávající poskytuje záruku po dobu 2 roků (s výjimkou bodu 7.7.3.) a to pouze pokud kupující použije pro broušení, opravy či údržbu výhradně servis autorizovaný prodávajícím.
Příslušenství a přípravky. Prodávající poskytuje záruku po dobu 2 roků (s výjimkou bodu 7.7.3.) Náhradní díly. Prodávající poskytuje záruku po dobu 6. měsíců (s výjimkou bodu 7.7.3.) Použité zboží. Platí pouze zákonná ustanovení odpovědnosti za vady, která je 1 rok pro kupujícího spotřebitele a 3 měsíce pro kupujícího podnikatele.
7.7.3. Výjimky z odpovědnosti za vady a ze záruky.
* Pokud se vada nevyskytovala v době dodání.
* Při poškození zboží během přepravy (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, veškeré zásilky odesíláme pojištěné).
* Vady vzniklé nevhodným použitím nebo přetěžováním (klasifikace použití kutil, řemeslník, profesionální výroba, průmyslová výroba).
* Vady vzniklé neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním nebo zanedbáním péče o zboží.
* Při nedodržení předepsaných provozních či instalačních podmínek (základová deska stroje, elektrický rozvod, rozvod tlakového vzduchu, odsávací rozvod).
* Pokud se vyskytla vada z důvodu nesprávného zacházení nebo působením vnější síly (např. škrábance, promáčknutí, zkroucení atd.).
* Nepřebírá se odpovědnost za veškeré škody následné (jako škody nepředvídatelné).
* Nepřebírá se odpovědnost za opotřebení týkající se vzhledu a v důsledku každodenního používání (např. poškození nátěru, škrábance atd.).
* Nepřebírá se odpovědnost za jakékoli vady způsobené znečištěním.
* Nepřebírá se odpovědnost za vady způsobené nedodržením pokynů v návodu na obsluhu či pokynů pro údržbu či vzniklé při použití, které je v rozporu s návodem k obsluze nebo s obvyklým způsobem použití.
* Nepřebírá se odpovědnost za spotřební díly (např. ložiska, řemeny, ozubené, segmenty, závitové tyče, závitové matky, ozuby, ozubená kola, lamače třísek …), jakož i plastové součásti (např. rukojeti, kličky, páčky, nálepky, záslepky, kryty, stěrky, unášeče válečků, pogumované rolny …).
* Nepřebírá se odpovědnost za vady způsobené úpravami, opravami, ostřením a manipulací, které neprovedl autorizovaný personál prodávajícího nebo autorizovaný servis či brusírna prodávajícího.
* Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z poškození korozí, ohněm nebo vodou.
* Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z vnějších vlivů, jako např. chod na 2 fáze, chybné elektrické jištění, podpětí, přepětí přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, zásah blesku.
* Odpovědnost dle platných předpisů dané země pro motory, elektrické vypínače/přepínače, elektrické řídící desky atd.
* Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
* Elektrickým používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
* Poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
* Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
* Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
* Poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí
* Použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
7.7.4. Postup uplatnění a vyřizování reklamace
Kupující je povinen k reklamaci dodat zboží a doklad o koupi nahrazující záruční list (faktura, účtenka) nebo záruční list nebo uvést údaje k identifikaci kupní smlouvy (identifikační údaje o kupujícím, datum prodeje, číslo objednávky, apod.). Pokud kupující nereklamuje zboží osobně na naší centrále, zašle nám zboží doporučeně, spolu s údaji a doklady popisu níže na adresu: DOBRÉ STROJE s.r.o., Ericha Roučky 2499/11, Blansko 67801. Před odesláním reklamace nás předem kontaktujte prostřednictvím emailu servis (zavináč) hobbystroje.cz. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace. Zejména je kupující povinen předmět koupě zabalit a dodat prodávajícímu. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození. Čištění stroje nespadá do opravy a není v rámci záruční opravy. Pokud bude stroj znečištěn, vyhrazuje si dodavatel právo na fakturaci práce spojené s vyčištěním stroje. Se zbožím doporučuje prodávající předložit také vzorky materiálů, další technické informace jako otáčky, rychlost posuvu, úběr materiálu, zpracovávané množství, materiál obrobku a další důležité věci, které mohou urychlit reklamační řízení. Pracovník prodávajícího posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, v co nejkratší době. V případě složitějšího odborného posouzení může být tato lhůta přiměřeně delší. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím reklamační protokol, ve kterém uvede datum přijetí, obsah a předpokládanou dobu vyřízení reklamace a navíc u kupujícího spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Po posouzení reklamace informuje prodávající kupujícího o způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Pokud kupující nepřevezeme zboží po oznámení o vyřízení reklamace do 30 dnů od obdržení oznámení, bude mu účtováno skladné ve výši 130 Kč bez DPH (161 Kč s DPH) za stroj a 35 Kč bez DPH (43 Kč s DPH) za ostatní zboží za každý započatý den ode dne zaslání oznámení až po den převzetí zboží kupujícím. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován formou oznámení zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující nepřevezme zboží do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.
7.7.5. Všeobecná upozornění
Lhůta pro zodpovědnost za vady i záruku začíná převzetím zboží kupujícím. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžik převzetí zboží od dopravce. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění ani záruku. Předpokladem pro jakoukoli zodpovědnost za vady je úplné zaplacení kupní ceny a nutnost přesného dodržování následujících předpisů:
* Přečtení návodu k obsluze před uvedením do provozu.
* Pečlivé odstranění konzervačních ochranných prostředků.
* Respektování přepravních podmínek.
* Neprodlené nahlášení škody při přepravě.
* Dodržení podmínky skladování a konzervace.
* Dodržení podmínek pro instalaci, používání s určeným účelem.
* Dodržení podmínek v návodu na obsluhu.
* Dodržení podmínek v návodu na údržbu a ošetření (zvláště intervaly).
* Použití originálních dílů prodávajícího.
Na vyžádání je zákazník povinen vrátit zboží nebo vadnou součást vyčištěné, vhodně zabalené a na své vlastní náklady do místa prodeje prodávajícího. V případě, že kupující odmítne podepsat reklamační protokol, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout bez udání důvodu.
7.7.5. Klasifikace strojů:
Pro naši klasifikaci strojů a elektronářadí používáme kombinaci několika faktorů jako, kdo bude produkt používat, jak dlouho, jak často, jak bude namáhaný a pro jaké práce je určen. Cena je také jedním z faktorů. Ujistěte se, že výběr Vašeho produktu odpovídá jeho použití. Pro technické rady a informace o jakou kategorii zboží se jedná, kontaktujte naše specialisty emailem.
Kutil - kategorie produktů s nižšími výkonovými parametry, menší kapacitou a lehčí konstrukcí. Zaměřené na nízkou cenu. Určeno pro použití jednou osobou, obecně pro příležitostné lehké práce, omezeně pro náročnější práci. Používá se převážně v domácích dílnách nebo údržbách. Nedoporučujeme používat v profi a průmyslových výrobách. Předpokládané maximální využití produktu do 100 hodin ročně
Řemeslník - kategorie produktů s vyšším výkonem, těžší konstrukcí a vylepšenou ovladatelností. Vhodné pro použití 1 - 2 osobami obvykle v malé nebo střední dílně ve stavebnictví, tesařství, truhlářství, pro školní výuku, údržby a příležitostně profi výroby. Taktéž je ocení nadšený kutil nebo domácí uživatel. Vhodné pro menší zakázky, montáže, opravy a podobně. Předpokládané maximální využití do 1000 hodin ročně. Při používání v profi nebo řemeslné výrobě je nutné zajistit pravidelný odborný servis.
Profesionální výroba - kategorie produktů s vysokým výkonem a odolnou konstrukcí. Určeno pro používání 2 a více lidí obvykle střední a velké zakázkové výroby, jako jsou truhlárny, výroby nábytku, stavební společnosti, tesařské dílny, odborné školy, údržby a podobně. Produkty v této kategorii ocení i řemeslník nebo zručný kutil. Určeno pro profesionální použití do 1500 hodin ročně. Při používání v profi nebo řemeslné výrobě je nutné zajistit pravidelný odborný servis.
Průmyslová výroba - kategorie produktů s nejvyšším výkonem, odolnou konstrukcí a maximální přesností. Určeno pro používání 6 a více lidí obvykle v sériové výrobě, jako jsou truhlárny, výrobní provozy, výrobní linky. Produkty v této kategorii jsou určeny pro maximální zatížení vícesměnným provozem. Produkty v této kategorii je nutné pravidelně kontrolovat a odborně servisovat.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za zboží včetně všech souvisejících pohledávek prodávajícího ve vlastnictví prodávajícího. V případě dalšího prodeje před úplným zaplacením kupní ceny postoupí kupující svoje pohledávky za dlužníkem prodávajícímu ve výši svých závazků vůči prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu písemně potvrdit postoupení pohledávek. V případě zásahů třetích osob, zejména při obstavení předmětu koupě, je kupující podnikatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu a třetí osobu zároveň upozornit na výhradu vlastnictví prodávajícího. Kupující podnikatel hradí všechny náklady, které musí být vynaloženy na zrušení zásahu a na opětovné opatření předmětu koupě. Pro kupujícího podnikatele platí, že dokud trvá výhrada vlastnictví, jsou prodej, zastavení, převod vlastnictví, pronájem, nebo jiné přenechání předmětu koupě omezující zajištění prodávajícího přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího. Pro kupujícího podnikatele platí, že v případě porušení povinností uvedených v tomto odstavci má prodávající právo odstoupit od smlouvy.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu Kupujícího spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost Kupujícího spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc českých soudů. Právní vztah mezi smluvními stranami se řídí Českým právním řádem. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce Prodávajícího. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí Českými právními předpisy. Užití Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) se vylučuje. Kupující podnikatel není oprávněn postoupit jakákoli práva a pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8.6. Stížnosti a závěrečná ustanovení - vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod (zavináč) hobbystroje.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.7. Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.
8.8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Veškeré překlady do cizích jazyků jsou pouze orientační a v případě nesouladu mezi českým zněním a překladem má přednost znění v českém jazyce vyjma výše a měny administrativních poplatků.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí Českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
11.3. Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti včetně těch, které vyplývají z těchto obchodních podmínek, na autorizovaného smluvního prodejce a vyvázat se tak ze svých povinností. V souvislosti s tímto převodem se mění rovněž místo plnění na sídlo smluvního prodejce. Kupující musí být o této skutečnosti neprodleně informován.
11.4. Uvedená fota mohou být pouze ilustrativní. Právo na změnu cen a chyby vyhrazeno.
11.5. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změny a doplňky těchto Obchodních podmínek musí mít ke své účinnosti písemnou formu. Od požadavku písemné formy lze upustit rovněž pouze písemně.
11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ericha Roučky 2499/11, Blansko 67801, adresa elektronické pošty obchod (zavináč) hobbystroje.cz, telefon +420516410583.
11.7. Kupující výslovně prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a záručními podmínkami, a že jim rozumí.
11.8. Poučení uživatelů o využívání Google Analytics. Abychom dokázali lépe pochopit vás - návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, návštěvníky stránek našeho obchodu. Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (tj. textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou anonymně zpracována. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, jež má nebo bude mít k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například e-mail, jméno, telefonní číslo. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte tomuto sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu. Používáním webových stránek prodávajícího souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě (vašich návštěvách) společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
11.9. Obrázky jsou převzaty od výrobce a z veřejných zdrojů a mají pouze informativní charakter, provozovatel neručí za jejich správnost. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější a nejaktuálnější popis a technické parametry produktů nemůžeme garantovat, že uváděná data a údaje odpovídají skutečnosti. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění, potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu, neváhejte nás kontaktovat. Pozdější reklamace parametrů a vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany a nemůže být akceptována. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v objednávce, v případě zřejmé chyby či překlepu v ceně. V takovém případě je o tom zákazník informován, a jestliže s návrhem nesouhlasí, prodávající má právo na odstoupení od smlouvy a objednávku stornovat. Zároveň provozovatel neručí za technické specifikace a popisy zboží, které mohou být přebírány od dodavatelů, výrobců a mohou obsahovat odchylky.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2023 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předchozí.

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZDY5YzdlM